Verklaring van afstand

Nova Botanica tracht zo waarheidsgetrouw mogelijk haar producten op deze website voor te stellen en aan te bieden.

De beschrijving, foto en benaming van elk aangeboden product kan echter onderhevig zijn aan vergissingen van allerlei aard. Nova Botanica behoudt zich het recht voor prijzen, beschrijvingen, benamingen en foto's op elk moment te veranderen of te verwijderen. Nova Botanica behoudt zich het recht voor details aan haar producten aan te passen. Elk product van Nova Botanica is handgemaakt en zal sowieso verschillen tonen met de hier gepubliceerde afbeelding.

Door het plaatsen van een bestelling - via welk kanaal dan ook - verklaart u op de hoogte te zijn van deze paragraaf en hiermee akkoord te gaan.