Patenten, modeldepots en auteursrechten

De naam Nova Botanica, in welk lettertype of kleur dan ook, is een gedeponeerd merk beschermd onder het depotnummer 1126292 gepubliceerd in merkenblad op 22/01/2005 - 2011. Daarenboven wordt deze bescherming ondersteund door het bezit van de domeinnamen www.novabotanica.be, www.novabotanica.nl, www.novabotanica.eu, www.novabotanica.de, www.novabotanica.co.uk en www.novabotanica.com.

De kenmerkende elementen van de serie Eden zoals het visgraatmotief, de ringen, de structurele vorm in het geheel al dan niet in combinatie met elkaar in om het even welk kleur is beschermd met recht van voorrang onder aanvraagnummer 000719943-0001 bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt te Alicante, Spanje.

De uiterlijke vorm en het uiterlijk karakter van de voedertafel Botanica in om het even welke kleur is beschermd met recht van voorrang onder aanvraagnummer 000719943-0002 bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt te Alicante, Spanje.

De hele inhoud van de Nova Botanica website, met inbegrip van de teksten, grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, database en iconen, is het intellectueel bezit van Gobelijn BVBA en is beschermd door - automatisch verworven - auteursrechten.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van één van de beschermde elementen van deze website, onder eender welke vorm, op eender welke manier en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gobelijn BVBA. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan copyright@novabotanica.be.